Andreas Fardal  80000 Bord 2, sete 4
Kai Gimre  225000 Bord 2, sete 5
Morten Kind Gulbrandsen  585000 Bord 1, sete 4
Simen Kind Gulbrandsen  299000 Bord 2, sete 1
Rudi Johnsen  240000 Bord 1, sete 5
Jan Sjåvik  349000 Bord 1, sete 6
Ørjan Skommo  119000 Bord 2, sete 2
Erling Voje  44000 Bord 1, sete 3