- Vi har fått tre søknader, fra Norges Døveforbund, Blodkreftforeningen og Hjernesvulstforening, og samtlige har samme entrepenør, forteller Trygve Hermansen i Lotteritilsynet. Han bekrefter at entrepenøren er Global Poker Tours, som blant annet arrangerer EPT (European Poker Tours), APPT (Asia Pacific Poker Tours) og LAPT (Latin American Poker Tours).

- Vi er verdens største tilbyder av poker, i fjor arrangerte vi 19 festivaler og 600 turneringer totalt, med nær 100 000 spillere som deltok i alt, forteller Thomas Udness, rådgiver for Global Poker Tours i Norge

Han er selvsagt glad for at de nå står som eneste potensielle entrepenør, og tror at det er bra for arrangementet.

- NM skal ikke stå tilbake for noen annen europeisk pokerturnering. Vårt mål er at NM skal bli et så godt gjennomført arrangement som mulig. De beste turneringslederne kommer til Norge for å arrangere turneringen, forteller han.

 

Lotteritilsynet går raskt i gang med å behandle søknadene fra de tre veledige organisasjonene, men har enda ikke fått gjort en konkret vurdering av om de opprettholder kravene til arrangementet.

- Men Global Poker Tours ble godkjent som entrepenør av oss i desember. Nå skal vi saksbehandle søknadene vi har fått, og ta kontakt med søkere omkring dokumentasjonen. Når vi er ferdig med å behandle dem, og det er mer enn en søker som kvalifiserer, vil det bli gjennomført en loddtrekning. Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta, men dersom prosessen går raskt kan vi være ferdig i slutten av februar. Dersom det ikke går raskt, og vi medregner tid til å behandle eventuelle klager og lignende, har vi sagt at vi håper å være ferdig innen mai, sier Hermansen i Lotteritilsynet.

Han tror uansett at det vil bli avholdt en NM-turnering i Norge i løpet av året.

- Søknadene ser relativt like ut, man kan se at Global Poker Tours har vært delaktige i urformingen av søknadene, og samtlige har lagt opp til at den avholdes til høsten. Så uavhengig av hvem som får det, kommer det til å bli i løpet av året, slår han fast.

 

Norsk Pokerforbund er glad for at verdens største arrangører av turneringspoker nå mest sannsynlig kommer til Norge.

- For Norsk Pokerforbund har målet med dette NM hele tiden vært å kunne tilby et best mulig arrangement for deltagerne ut fra de rammer som er satt av Kulturdepartementet. Da vi fikk vite at Global Poker Tours ønsket å arrangere NM, så vi muligheten for et arrangement av en kvalitet vi ikke ville hatt mulighet til å tilby selv. Derfor valgte vi, i stedet for å søke selv, å legge oss på en linje der vi åpnet for samarbeid med alle som kunne levere et NM-arrangement av høy kvalitet, forteller Sigurd Eskeland, president i pokerforbundet.

Han forteller at Global Poker Tours tidlig tok kontakt med dem.

- De spurte oss hvordan vi stilte oss til en søknad fra dem. Vi tok det opp i styret og kom fram til at vi var åpne for en slik løsning. På grunn av de økonomiske rammene ville det vært en stor utfordring for oss å søke selv, så da så vi dette som en god løsning, forklarer han. 

Thomas Udness forteller også at støtten fra Pokerforbundet og samarbeidet med dem er viktig.

- Vi er veldig glade for å samarbeide med dem. Jeg føler at det er uhyre viktig og helt rett at de er med på å ta del i det første norgesmesterskapet i Norge, avslutter han.

 

Også Frode Fagerli, som i en årrekke har arrangert Poker-NM utenlands, er positiv til at en såpass stor aktør skal arrangere NM på norsk jord.

- Det er veldig få som kan arrangere dette. Det er vel den beste løsningen om man skal gjøre noe i Norge. Men det var en merkelig måte å plukke arrangører på, avgjort ved loddtrekning, sier han.

Dermed kan vi forvente to NM i årene framover.

- Jeg kommer til å fortsette med mitt NM. Jeg har holdt på med dette i mange år, og så lenge folk kommer så vil jeg arrangere det. NM i Norge blir ikke det samme som mitt arrangement, forteller Fagerli.