Før helgen fikk vi vite at Frode Fagerli kommer til å arrangere NM i Dublin neste år, som "vanlig", og alt tyder dermed på at det blir to NM neste år. For det skal åpnes for poker i Norge neste år, og nå tyder informasjon Vimennpoker har kommet over at det legges opp til flere enn en øvelse under NM. I en epost fra Kulturdepartementet fra september i år ba de Lotteritilsynet se nærmere på en del momenter som kom fram i høringsutalelsene fra pokerfolket, herunder muligheten for å kunne tilby flere pokergrener i NM, i tillegg til fylkesmesterskap og regionale satellitter. I eposten som er stilet til Steinar Mjøs hos Lotteritilsynet, skriver Rolf Sims fra Kulturdepartementet at de ønsker en tilbakemelding på: "Muligheten for å kunne tilby flere pokergrener/turneringer innenfor et norgesmesterskap. Dette er omtalt i høringsuttalelsene fra pokermiljøene som en mulighet innenfor de foreslåtte innskudds- og deltagerammene. Vil dette la seg gjennomføre og vil dette ha noe effekt ifht spilleavhengighet?". Og: "Kvalifiseringsturneringer er omtalt i høringsuttalelsene og pokermiljøene ønsker seg flere lovlige turneringer i Norge. Norsk Pokerforbund ønsker å arrangere fylkesmesterskap som et tillegg til et NM. Rational Group/Pokerstars foreslår regionale satellitter som gir mulighet til å vinne seter i hovedNM. Har dere noen tanker knyttet til dette?".

— Vi har hatt diskusjoner omkring dette internt, og gitt mange innspill og råd til Kulturdepartementet. Innholdet i disse tilbakemeldingene er unntatt offentlighet, forteller Steinar Mjøs.

Han forteller om korte tidsfrister, og en del fram og tilbake mellom tilsyn og departement, og kan røpe at det mest sannsynlig ikke kommer noen revolusjonerende pokernyheter.

— Det har kommet en del innspill, ikke minst fra pokermiljøet, men utfra forslaget som har kommet ligger det visse begrensninger i forhold til hva man kan gjøre, forklarer Mjøs, som likevel kommer med en positiv nyhet:

— Vi har aldri sagt at det bare skal være en gren. Strengt tatt kan arrangøren avholde så mange pokergrener de måtte ønske, innenfor det som er et økonomisk innskudd på 10000 kroner. Vi ser jo at det vil være mulig å avholde to, kanskje tre turneringer innenfor de rammene, forteller han.

Når det gjelder kvalifiseringsrundene henviser han til Kulturdepartementet, og en snarlig avgjørelse fra dem.

— Nå vil det være en politisk prosess, og det må foretas noen valg og vedtas et regelverk. Nå ligger det hos Kulturdepartementet, forteller han.

Private lag

Fra Kulturdepartementet har Vimennpoker fått vite at de er positive til forslagene fra pokerbransjen, og man innrømmer at man ikke besitter hele den fulle forståelse for dette emnet. Det understrekes at det arbeides raskt med dette, og at det prioriteres høyt akkurat nå. Det kan bety at vi allerede i løpet av måneden vil få vite hvordan et eventuelt NM i Norge vil kunne bli.

— Norsk Pokerforbund er selvsagt veldig fornøyd med at det ser ut til at Kulturdepartementet tar våre innspill på alvor, og håper de kommer frem til en løsning pokermiljøet kan samles bak, slik at vi får et inkluderende og godt Norgesmesterskap i Norge allerede neste år, sier Sigurd Eskeland i en kommentar til Vimennpoker.no.

Når det gjelder forslaget om avkriminalisering av private pokerlag, er det et politisk ønske fra den sittende regjering, men dette krever en lovendring. Etter det Vimennpoker har grunn til å tro vil dette forslaget også komme på bordet relativt raskt (i løpet av oktober), med håp om at det vil fattes et vedtak før jul. Det betyr at du allerede 1/1 vil kunne spille poker lovlig hjemme. 

Vi venter i spenning.