Flere amerikanske stater har lignende lover som våre norske, der poker er underlagt loven mot gambling, og myndighetene har hatt som praksis å bøtelegge deltakere i pokerturneringer mer noen hundre dollar. Nylig strammet staten Idaho inn denne loven, med trusler om fengsel og bøter på opp til 1000 dollar, vel vitende om at de færreste vil ta seg bryet med eller koste på seg advokat. Men i november i fjor bestemte to profilerte hobbyspillere seg for å prøve ut loven, og de sa seg ikke skyldige i anklagen mot dem, med det som grunnlag at poker var et ferdighetsspill, og dermed burde være unntatt Idahos lov om ulovlig gambling. Der heter det nemlig at gambling er «games of chance, including craps, roulette, poker, baccarat or keno, but does not include: (1) Bona fide contests of skill». Mike Kasper, en populær radiovert, og Jared Leuzinger, lokal wrestlinghelt, mente at poker nettopp er konkurranse der ferdigheter er viktig, og krevde saken avvist.

17. april kom saken opp for høring, og man viste til turneringer og konkurranser innen biljard, fiske og golf, der flaks er en del av spillet, men ferdigheter er det viktigste, før pokerekspert og forfatter av to bøker om poker fikk legge fram to studier om poker for retten. Den første var «Economics of Poker: The Effect of Systemiv Chance», skrevet av Robert Hannum, professor i risikoanalyse og spill ved universitetet i Denver. Hannum studerte mer enn en milliard hender online Texas Hold’em, og fant ut at 85,2 prosent av hendene ble avgjort før kortene ble vist. Det vil si at måten kortene ble spilt var avgjørende, ikke hvilke kort man fikk utdelt. Av de siste 14,8 prosentene ble nesten halvparten vunnet av en spiller som ikke satt på den beste hånda i utgangspunktet, men som altså hadde fått de beste kortene til å kaste seg. Han konkluderte med at det var soleklart at den viktigste faktoren i det økonomiske utfallet av Texas Hold’em handlet om ferdigheter, ikke flaks.

Den andre studien som ble lagt fram for retten var «The Role of Skill Versus Luck in Poker: Evidence From the Worls Series of Poker» av økonomene Thomas Miles og Steven Levitt ved universitetet i Chicago. De fulgte WSOP i 2010, og identifiserte i forkant 720 spillere som de regnet som proffe pokerspillere. I løpet av turneringsserien gikk disse spillerne i snitt 30,5 prosent av det de satset i pluss, mens snittet for alle andre pokerspillere, altså amatørene, var at de gikk omtrent 15,6 prosent i minus av det de satset. Det vil si at investeringene en proff pokerspiller gjør statistisk sett er sikrere og med høyere fortjeneste enn de man kjenner fra finansmarkedet, der de mest dyktige i snitt har 30 prosent i løpet av et år.

I tillegg viste det seg at detektiven som hadde slått til mot Kasper og Leuzinger innrømmet å ha spilt poker for penger med andre politifolk, og aktor måtte også medgi at Texas Hold’em under «visse forutsetninger» kunne være lov. På spørsmål fra dommeren hvilke omstendigheter det kunne være snakk om, var aktoren svar skyldig.

Dommeren slo fast at aktor ikke kunne tilbakevise at poker var et ferdighetsspill, og avviste anklagen mot Kasper og Leuzinger i og med at forsvaret hadde lagt fram klare beviser for at poker er et spill der ferdigheter er viktig. Videre ble det slått fast at loven, som inkluderer poker men ekskluderer ferdighetsspill, er motstridende.

Full seier for pokeren, med andre ord, i en dom som går mye lenger enn Egholm-dommen, i og med at den også forteller at all poker handler om ferdigheter, ikke bare turneringspoker.

— Jeg er veldig glad for at vi nå har gode studier som viser det vi har visst hele tiden, nemlig at poker er et ferdighetsspill. Tallene fra disse studiene er umulig å tolke annerledes, noe dommen i rettsaken også viste. Den første studien viser også tydelig at også cashgames utvilsomt er ferdighet og ikke flaks, og dermed burde poker strengt tatt vært lov i Norge, sier pokerpresident Sigurd Eskeland i en kommentar til vimennpoker.no