AV ANDREAS FLAKSTAD

Alt for mange byr et fast bud ved en hver anledning og det taper de mye potensiell fortjeneste på.

 Et godt utgangspunkt er å tenke på hva du ønsker at budet ditt skal oppnå. Dersom du har en sterk hånd vil det oftest lønne seg å by så mye som mulig. Samtidig ønsker du å bli synt, så du må tenke på hvilke hender motspilleren kan ha som vil syne et slikt bud. Situasjonen er motsatt med en bløff. Du ønsker å risikere så lite som mulig på bløffen din, slik at du ikke taper mye dersom du blir synt. Samtidig ønsker du at motspilleren skal kaste, så beløpet må kanskje være av en viss størrelse. Som du forstår er det viktig at man kan lese motspillerens hånd og ut i fra det avgjøre hva man ønsker at budet skal oppnå. Så justerer vi størrelsen på budet korrekt og maksimerer gevinsten.

 I ukens eksempelhånd har vi

 KLØVER KNEKT – KLØVER 10

 og bordet har kommet

 HJERTER KNEKT – HJERTER 2 – RUTER 10 – KLØVER 8 – HJERTER 3

 Vi høynet før floppen og har posisjon. Motspilleren har checket og synt våre bud på flop og turn. Han checker til oss på river også og nå må vi avgjøre hva vi skal gjøre. Ettersom vi har topp to par, og motspilleren ikke har vist noen aggresjon hittil, har vi sannsynligvis den beste hånden. Hva har motspiller? Hvilke hender har oss slått? Ettersom han kun synte oss før floppen har han sjeldent et overpar, som dame-dame. Mange spillere ville høynet et flushedrag på floppen, men han kan ha en flush. At han check-syner floppen med dame-ni, og ikke høyner turn med en straight, er mindre troverdig. Det samme gjelder for tre like. Dette er hendene vi frykter. Sannsynligvis sitter han med noe vi har slått som konge-knekt, dame-ti, eller lignende.

 Ettersom vi ikke med sikkerhet kan vite at vår hånd er best virker det ikke klokt med et stort bud. Vi ønsker å få betalt med våre to par. Da må vi gi oss selv en god sjanse på at vi blir synt av dårligere to par- og ett par-hender, og ikke bare av hendene som slår oss. Jeg vil anbefale et bud rundt halvparten av potten. Hvis vi hadde hatt en sterk flush i denne hånda ville jeg bydd stort på river. Motspilleren kaster kanskje ett par-hendene sine, men med en flush er vi interessert i å tjene gode penger når han sitter med en straight, tre like eller en lavere flush. Et bud på 3/4 til full pott, eller kanskje til og med et overbud virker riktig.

 Hva er dine erfaringer med forskjellige budstørrelser?

Bruk gjerne kommentarfeltet under.