Sigurd Eskeland ble gjenvalgt som leder på Pokerforbundets generalforsamling i Dublin. Han oppsummerte et begivenhetsrikt pokerår, med lobbyvirksomheten i Stortinget som en av de viktigste oppgavene:

- Vi holder kontakt med Venstre, for de trengs på laget når poker skal stemmes over i Stortinget. Og jeg skal ha et møte med Høyres representant i Kulturkomiteen rett etter påske, sier Eskeland.

Han er ikke fornøyd med legaliseringsforslaget som ligger ute fra Lotteritilsynet.

-Forslaget går ut på én turnering, i Holdem.  Vi har et kortsiktig mål om at det skal bli flere pokervarianter i NM, og at det skal bli mange regionale turneringer før et nasjonalt NM.

Langsiktige mål går lenger:

- Vi ønsker å få tillatt regulerte pokerklubber, slik at vi kan spille poker lovlig hver uke hele året. Og så ønsker vi selvsagt å få cashgame lovlig på lik linje med turneringer.

God dialog med Frode Fagerli

Mange av Pokerforbundets 500 medlemmer, og leder Eskeland inkludert, er litt bekymret for at et NM i Norge, med én turnering, ikke kan erstatte den festivalen Poker-NM i Dublin er blitt, med et stort antall øvelser over en drøy uke.

- Jeg skjønner at folk vil at Poker-NM i Dublin skal bestå. Og la det være helt klart; vi har en meget god dialog med NM-arrangør Frode Fagerli. Samtidig kan vi ikke la være å arrangere et NM i Norge i 2015, nå som det blir åpnet for det i loven.

Eskeland ser “delt løsning” som en mulighet:

- Frode Fagerlis poker-NM har lang tradisjon. Det kan bli aktuelt å gjøre som WSOP, som har et WSOP i USA og et WSOP i Europa.

Dermed kan vi få to Norgesmestere i No-Limit Holdem neste år, én vinner i NM Norge og én vinner i NM Dublin. Men foreløpig er dette i det blå.

Det første slaget for den gjenvalgte lederen blir å forbedre forslaget fra Lotteritilsynet, før det legges frem i Stortinget.

Det nye styret i Norsk Pokerforbund ser ut som følger:

Leder: Sigurd Eskeland

Nestleder: Mats Åmodt

Styremedlemmer: Kjetil Flåten, Susanne Cappelen, Pål Skønberg Løvik

Vara: Ørjan Skommo, Elisabeth Hille