- Departementet jobber for fullt med saken.  Tillatelse til et poker-NM krever en forskriftsendring, vi håper å få på plass endringene allerede i høst slik at et poker-NM kan arrangeres på norsk jord til neste år, forteller statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (Høyre) i Kulturdepartementet.

Høringsuttalelsene er lagt ut på departementets hjemmeside, og Økokrim og Polidirektoratet er blant dem som stiller seg bak forslaget om både Poker-NM på norsk jord, og åpningen for at det skal være lov med private pokerlag. Norsk Tipping og Norsk Rikstotto argumenterer for hvorfor de bør arrangere et norsk Poker-NM, Rational Group (eier av Pokerstars og Full Tilt Poker og blant annet arrangør av EPT- og APPT-turneringer) gir detaljerte råd om hvordan et NM-arrangement bør avholdes og Norsk Pokerforbundet argumenterer for at forslaget til forskrift er bra, men ikke nok, og understreker at det er naturlig at forbundet må være innvolvert i et NM-arrangmentet. De skriver også at det minimum bør være tre ulike NM-disipliner, i tillegg til fylkesmesterskap.

- De aller fleste av høringssvarene støtter forslaget, men med noen mindre forslag til endringer, bekrefter Borgundvaag, og forteller at det ikke er lagt opp til flere høringsrunder.

Dermed skal det altså bare være et tidsspørsmål før arbeidet med å legge til rette for et poker-NM på norsk jord kan begynne.

- Vi har foreslått at Lotteritilsynet skal kunne utlyse og gi tillatelse til Poker-NM. Dette arbeidet kan settes i gang så snart forskriftsendringene er vedtatt, slår Borgundvaag fast.

Lovendring

Forslaget innkluderer som kjent også at det skal bli tillatt med private pokerlag, under visse begrensninger, men siden det her er snakk om en lovendring, og ikke en forskriftsendring, krever det et flertall i Stortinget.

Legalisering av private pokerlag krever en lovendring. Departementet vil sende et lovforslag til Stortinget i løpet av høsten, hvis det får flertall kan også private pokerlag bli lovlig fra og med 2015, forteller Borgunsvaag.

Også her er de fleste høringsuttalelsene positive, selv om Landbruks - og matdepartementet (!) stiller spørsmålstegn ved hvor hensiktsmessig det er å fastsette detaljerte regler for antall deltakere, aldersgrense og maksimalt innskudd. "Kulturdepartementet påpeker selv i høringsbrevet at det vil være vanskelig å føre tilsyn med at slike private pokerlag foregår i henhold til de foreslåtte reglene. Vi slutter oss til Kulturdepartementets vurdering av dette og mener forslaget til detaljerte regler på området bør revurderes" slår de fast.

Du kan lese alle høringsuttalelser her.

Positiv

Sigurd Eskeland og Norsk Pokerforbund er positive til signalene fra Kulturdepartementet.

- Vi er selvfølgelig glade for at det ser ut til å gå mot NM på norsk jord i 2015. Nå håper vi bare at det blir lagt til rette for et vellykket arrangement for spillere og arrangør, forteller han.

Han håper på dialog med departementet, slik at man i samarbeid kan få til en best mulig løsning.

- Jeg håper Kulturdepartementet legger vekt på våre argumenter og tar hensyn til vår uttalelse. Forhåpentligvis får vi til et møte med dem snart, avslutter han.