Møtet ble avholdt klokken 12:00 lokal tid fredag 22. mars. Rundt 70 personer møtte opp, og møtet gikk raskt uten problemer.

Forslag til vedtekter ble lest opp og godkjent med et par små endringer, og det ble valgt et styre med vararepresentanter.

Interimstyret som har jobbet med å stifte forbundet stilte til valg som gruppe, og ble valgt inn uten motkandidater. Dermed ser det første styret i Norsk Pokerforbund slik ut:

 

Leder: Sigurd A. Eskeland

Styremedlem: Andreas Torbergsen

Styremedlem: Mads Åmot

Styremedlem: Pål Skjønberg Løvik

Styremedlem: Kjetil Flåten

 

1. varamedlem: Ørjan Skommo

2. varamedlem: Elisabeth Hille

 

Den nyvalgte lederen Sigurd Eskeland holdt en kort tale før han sa de berømte ordene "Shuffle up and deal" før Dag 2 av Main Event som startet samme dag.

 

Ønsker du å bli medlem av Norsk Pokerforbund kan du gjøre dette gjennom deres nettsider.

 

Allerede dagen etter stiftelen ble forbundets første handling offentliggjort. Norsk Pokerforbunds Hall of Fame ble opprettet, og tre medlemmer ble innlemmet.

Disse tre var Frode Fagerli, Thor Hansen og Annette Obrestad, som alle var til stede og mottok sine diplomer til stor applaus fra de rundt tusen menneskene i salen.

Her kan du lese begrunnelsene til de tre første medlemmene:

 

Frode Fagerli

Før mange av oss i det hele tatt lærte å spille poker var denne mannen godt kjent i miljøet. Han har jobbet i årevis for at norske pokerspillere skal ha et godt miljø, og har sten for sten bygget opp det vi er med på i dag. Det han startet for tolv år siden er i dag en av verdens største pokerfestivaler, og et er ikke tilfeldig at han omtales som Mr. Poker i Norge.