Team Vimennpokers Karin Boquist Bruteig har bloggen karinkua.blogg.no, der hun blant annet skriver om poker. Vi gjengir her andre del av hennes serie om poker for dummies.

I første del av denne serien argumenterte jeg for at poker er et tankespill basert hovedsaklig på ferdigheter, og ikke flaks. Jeg viste jeg til flere studier som underbygger dette, jeg skrev at poker er anerkjent som tankespill i IMSA (International Mind Sports Association) og  litt om hvor mange nordmenn som faktisk spiller poker i Norge. Hvis du ikke fikk med deg første del kan du lese den på bloggen min her.

Det er i dag ulovlig å spille poker om penger i Norge. Dette har bakgrunn i at poker i henhold til norsk lov er definert som lykkespill, og det følger av lotteriloven at det er forbudt å avholde lotteri uten tillatelse. Det finnes også en bestemmelse i straffeloven hvor det framsettes forbud mot lykkespill. Bestemmelsen med bakgrunn i straffeloven har dog vært omtvistet i det norske rettsaparat, og det ble i 2013 avsagt en dom i lagmannsretten der det framkom at turneringspoker ikke omfattes av denne paragrafen. Geir Egholm fra Drammen var tiltalt etter straffeloven for å ha arrangert en pokerturnering med forholdsvis lav innsats, og ble først dømt i tingretten, før han anket saken videre til lagmannsretten. Lagmannsretten kom til at tilfeldighetsmomentet hadde en underordnet betydning i poker, og at Egholm derfor ikke kunne straffes etter straffelovens §383, som forøvrig lyder slik:

§ 383. Den, som paa offentligt Sted foranstalter eller yder Husrum til Lykkespil, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder.

Den, som paa saadant Sted deltager i Lykkespil, straffes med Bøder.

Istedetfor Inddragning af det vundne Udbytte kan Retten bestemme sammes Tilbagebetaling.

Som offentligt Sted betragtes ogsaa sluttede Foreningers Lokaler, naar enten Lykkespil indgaar i Foreningens Formaal, eller som Regel enhver eller enhver af en vis Stand, Næringsvei eller lignende kan opnaa Optagelse der, eller der erlægges særlig Betaling for Deltagelsen i Spillet.

Hele dommen kan du lese her. Her finner du en av mange omtaler av saken i norsk presse.

Geir Egholm under Vi Menns pokergalla i februar:

Vi har de senere år kunnet se lignende dommer i våre naboland, blant annet Sverige, og det er absolutt et steg i riktig retning for å få avkriminalisert poker, samt for å få bredere aksept for en misforstått tankesport. Dommen har med andre ord vært en milepæl for alle de 331.000 nordmenn som spiller poker.

Flere har begynt å få øynene opp for at det norske regelverket som berører poker er basert på et feilaktig grunnlag, da det tar utgangspunkt i at poker er et lykkespill. Derfor har det begynt å skje en hel del politisk etter at vi fikk ny regjering, og i vinter ble Lotteritilsynet gitt mandat av Kulturdepartementet til å utarbeide forslag til nytt regelverk for turneringspoker. Departementet har utarbeidet dette høringsbrevet som skal behandles på stortinget i løpet av høsten.

Selv om dette også er et stort steg i riktig retning, er mange norske pokerinteresserte skuffet. Forslaget er voldsomt smalt, da det kun åpner for noen veldig få turneringer i året ifb. med Norgesmesterskap. Videre er det strenge begrensninger ifh. til hvem som får arrangere turneringene og hvilke pokervarianter som tillates. Mange reagerer også på at det er lotteritilsynet som har fått mandat til å utarbeide høringsforslaget, da dette tyder på at man enda ikke har anerkjent poker som en tankesport. Jeg syns likevel vi bør ta imot forslaget med åpne armer, og se på det som ørliten start på et fremtidig lovverk som forhåpentligvis yter spillet, og menneskene som har det som hobby eller profesjon, den rettferdigheten det fortjener.

Hvis du også synes at pokerforbudet må oppheves, bør du melde deg inn i Norsk Pokerforbund, som i dag ledes av Sigurd Eskeland. Det er særlig viktig å støtte opp om forbundet nå som regjeringen er på gli, og de gjør en viktig jobb på vegne av mange pokerinteresserte i Norge. Her finner du nettsidene deres, og her er deres uttalelse om lotteritilsynets forslag til ny lovgivning.

Pokerinteresserte går en spennende høst i møte, og det kan se ut til at vi for første gang vil kunne spille NM i Poker på hjemmebane (Per Sandberg går så lang som å garantere det), et mesterskap som de siste årene har blitt avholdt i Dublin. Hvis du ikke har hatt gleden av å delta der enda, kan jeg fortelle deg at det er litt av en folkefest, med noe sånt som 1500 nordmenn samlet i litt over en uke. I neste del av serien vil jeg fortelle mer om denne poker- og folkefesten, samt gi noen tips til hvordan du kan lære deg å spille (dersom du ikke allerede kan det)

En liten smakebit fra NM i april: Her er tidligere Norgesmester i Heads-up poker Eirik Rud Iversen med Triana og meg.Og her er TV-bordet fra jenteturneringen under samme NM, fra venstre ser du Triana Iglesias, Torunn Smestad (litt skjult), Aylar Lie, meg, Elisabeth Hille, Linni Meister og Katja Spillum.