Da gikk det som vi antydet i forrige uke, det legges opp til Poker-NM i tre øvelser på norsk jord. I tillegg åpnes det for fem tilhørende kvalifiseringsturneringer.

Som vi har vært inne på tidligere er ikke dette all verdens, men det er i hvert fall et skritt i riktig retning.

- Fram til i dag har poker-NM vært arrangert i utlandet. I fremtiden vil dette mesterskapet kunne avholdes i Norge, skriver kulturminister Thorhild Widvey på Kulturdepartementets hjemmeside i dag.

Det er imdidlertid ingen grunn til å tro at utenlands-NM kommer til å opphøre, med muligheter for å spille et utall andre turneringer i tillegg til cashlag, så det er mer nærliggende å tro at dette vil bli et supplement mer enn erstatning. Neste år får vi med andre ord to NM i poker. Det er moro.

Regjeringen sendte også over et lovforslag til Stortinget om å tillatte private pokerlag under forutsetning av at de ikke "har et organisert eller profesjonelt preg". Det foreslåes regler om inntil 10 deltakere og et maksimumsinnskudd på 1000 kroner.

Det har altså vært en god dag for pokeren.